Home

Welkom bij onze Celtic Druidic Christian Community in Nederland ( Keltisch Druïdische Christelijke geloofsgemeenschap.)

Veel mensen zoeken een sterke gemeenschap die vrij is van beperkingen en plichten en waarin iedereen zijn eigen persoonlijkheid kan leven.
Onze principes zijn duidelijk en eenvoudig. We staan ​​voor een nauwe band met mens, dier en natuur, respecteren het handvest van de aarde.
Het is verre van onze plaats om invloed op onze aard mogelijk te maken door externe verplichtingen van de staat. We verwijzen naar de religieuze vrijheid die verankerd is in het internationale recht.
We zien door deze geloofsgemeenschap verschillende mogelijkheden om onszelf tegen externe invloeden te beschermen, omdat een religie vrijheid geniet in de wet.
Onze religie beschermt ons bijvoorbeeld tegen verplichte vaccinatie en orgaantransplantaties of bloedafname, wat een enorme aantasting is van de fysieke integriteit en zelfbeschikking van mensen.
We respecteren alle religies en geloven en wensen dan ook alle religies een vreedzame co-existentie op deze planeet en verklaren vrede aan ons allemaal

KDCC is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten die een interesse delen in Keltische en Druïdische Christelijke cultuur, traditie en spiritualiteit, Natuur-religie zonder praal-Kerken

 

Doelen onder andere zijn:

  • Humaniteit
  • Charitatieve inspanningen
  • Naastenliefde
  • Verdraagzaamheid
  • Beschermen en behulpzaam voor mindervaliden
  • Respect en tolerantie voor andere religies en geloven
  • Geen racisme
  • Mantelzorger
  • Hulpverlener
  • Koester gezin en familie

Als Druïde beschouwen wij deze term niet als middeleeuwse “ tovenaar “ maar eerder als geneesheer in de natuurwetenschap en alternatieve geneeskunde.