Keltisch Kruis in Nederland

Waarschijnlijk is het de enige plaats in Nederland waar een vier meter hoog Keltisch kruis staat. Ds. Gert Landman vertelde er over bij de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken in Amersfoort. Het kruis is op 14 september in het Van Boetzelaerpark in De Bilt geplaatst en maakt de band duidelijk die er tussen De Bilt en de Kelten bestaat.
Het grondgebied van de huidige gemeente De Bilt was ooit moerasgebied. Rond het jaar 1113 trokken enkele ridders zich terug in het veen om er een klooster te stichten. Een middeleeuwse kroniek meldt dat één van deze ridders, waarschijnlijk Theoderik, vooraf op bedevaart was geweest naar de louteringsgrot van St. Patrick in Noord-West Ierland. Uit heel Europa kwamen daar ridders naar toe om boete te doen voor hun krijgsverleden en een ander leven te beginnen. Vanuit het klooster werd het omliggende moerasgebied ontgonnen en zo ontstonden in de loop van enkele eeuwen de kernen van de huidige gemeente De Bilt.

 

De initiatiefnemers van de Stichting Bilts Hoogkruis willen de eeuwenoude band met Ierland blijvend in herinnering roepen, door in het jubileumjaar 2013 een Iers ‘hoogkruis’ te plaatsen op een plek in de gemeente De Bilt die nauw is verbonden met haar ontstaansgeschiedenis. Hoogkruisen zijn kenmerkend voor de keltisch-christelijke cultuur. Het zijn stenen monumenten die in Ierland, Schotland, Cornwall en Wales worden aangetroffen op kloosterterreinen en bij kerken, op begraafplaatsen en soms op kruispunten van wegen. Sommige hoogkruisen in Ierland dateren al uit de tijd van Willibrord (zevende/achtste eeuw), sommige uit de tiende eeuw; ze zijn dus veel meer dan 900 jaar oud. Een met afbeeldingen versierd hoogkruis in De Bilt is het enige in zijn soort op Nederlandse bodem. Ds. Gert Landman vindt het een mooi symbool om op die manier vanuit de kerk in het publiek aanwezig te zijn. Op het kruis zijn talloze bijbels-christelijke taferelen afgebeeld.